Seachdain na Gàidhlig 2024

Sreath de thrì agallamhan goirid le daoine òga tàlantach, ag obair ann an gnìomhachasan cruthachail le Gàidhlig aig cridhe an cuid obrach.Claire Francis NicNèill (Barraigh), cleasaiche neo-esimeileach, neach-ciùil, preasantair agus neach-teagaisg. Tha Claire Francis an-dràsta a’ dèanamh Masters ann an Òrain Ghàidhlig aig an Royal Conservatoire. Tha i ainmeil mar neach-ciùil agus cuideachd airson a cuid obrach mar phreasantair airson BBC Alba. Tha eòlas farsaing aice air a bhith ag obair dha na Fèisean, Neach-teagaisg Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu, neach-ealain guth airson Obh Obh agus o chionn ghoirid dh’eadar-theangaich i stuthan foghlaim na sgoile gu lèir airson Orcastra Nàiseanta Rìoghail na h-Alba.Tha Coinneach MacFhraing, na alumni aig Sabhal Mòr Ostaig, dèidheil air a’ bhlàr a-muigh, a’ cur seachad uiread ùine ’s as urrainn dha air na beanntan aig an taigh agus cho fada air falbh ri Morocco. Bidh e gu tric a’ taisbeanadh phrògraman a-muigh airson BBC Alba, agus tha e na neach-teagaisg airson Spòrs Gàidhlig, an aon bhuidheann Gàidhlig aig a bheil Cead AALA, a tha riatanach airson cùrsaichean dàna a-muigh.Tha Lana Pheutan na cleasaiche, sgrìobhadair agus preasantair ag obair an dà chuid ann am Beurla agus Gàidhlig, às an Eilean Sgitheanach, stèidhte ann an Glaschu. Cheumnaich i bho Oilthigh Napier Dhùn Èideann le ceum den chiad ìre ann an Acting for Stage and Screen ann an 2018. Tha i air nochdadh ann am FUNC (The Woven Thread), Bannan (Young Films), Siud Agad è! (BBC), OMC! (Comedy Unit), Scot Squad (Comedy Unit) agus Cora (Theatre gu Leòr). Chaidh a taghadh gu Bunait Young Films 2021, thai na sgriobhadair sgeidse airson OMC! (Comedy Unit) agus tha e an dràsta a’ sgrìobhadh film goirid chloinne còmhla ri Aonadh Craolaidh na h-Eòrpa agus MG Alba. Tha i air dà dhealbh-chluich chloinne a sgrìobhadh agus dh’atharraich i an uair sin gu bhith nan leabharaichean, uile le Theatre Gu Leòr. Tha i na preasantair air CBBC BBC Alba. Ann an 2022, thòisich i mar ‘Stiùiriche Strabang! Theatar òigridh Ghàidhlig na h-Alba’ agus am prògram a’ tòiseachadh air a’ bhliadhna pìleat aige.

Subscribe

* indicates required

XpoNorth will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@xponorth.co.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.